Bala Mukundashtakam

bala-mukunda

karāravindena padāravindaṃ mukhāravinde viniveśayantam |
vaṭasya patrasya puṭe śayānaṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi || 1 ||

saṃhṛtya lokānvaṭapatramadhye śayānamādyantavihīnarūpam |
sarveśvaraṃ sarvahitāvatāraṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi || 2 ||

indīvaraśyāmalakomalāṅgam indrādidevārcitapādapadmam |
santānakalpadrumamāśritānāṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi || 3 ||

lambālakaṃ lambitahārayaṣṭiṃ śṛṅgāralīlāṅkitadantapaṅktim |
bimbādharaṃ cāruviśālanetraṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi || 4 ||

śikye nidhāyādyapayodadhīni bahirgatāyāṃ vrajanāyikāyām |
bhuktvā yatheṣṭaṃ kapaṭena suptaṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi || 5 ||

kalindajāntasthitakāliyasya phaṇāgraraṅgenaṭanapriyantam |
tatpucchahastaṃ śaradinduvaktraṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi || 6 ||

ulūkhale baddhamudāraśauryam uttuṅgayugmārjuna bhaṅgalīlam |
utphullapadmāyata cārunetraṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi || 7 ||

ālokya māturmukhamādareṇa stanyaṃ pibantaṃ sarasīruhākṣam |
saccinmayaṃ devamanantarūpaṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi || 8 ||