Goddess Durga

108 Names of Goddess Durga

» Om Aadharashaktyai namaha
» Om Aaneeshvaryai namaha
» Om Anamtayai namaha
» Om Ayonijaayai namaha
» Om Bhaktabhishtaphalapradayai namaha
» Om Bharatyai namaha
» Om Bhumejaayai namaha
» Om Bhutadarinyai namaha
» Om Bhutamatre namaha
» Om Bhutatmekayai namaha
» Om Bhuteshyai namaha
» Om Bramaryai namaha
» Om Bramhai namaha
» Om Bramhandakotisamsdhanayai namaha
» Om Chandhrardhamastakayai namaha
» Om Chandikaye namaha
» Om Chandramrutaparisrutayai namaha
» Om Chandrasuryagnilochanayai namaha
» Om Devamatre namaha
» Om Devatayai namaha
» Om Devayonaye namaha
» Om Dharmagynanayai namaha
» Om Dharmanistayai namaha
» Om Drugayai namaha
» Om Durlabharupinyai namaha
» Om Gunamadhyayai namaha
» Om Gunashayayai namaha
» Om Gunatrayavivarjitayai namaha
» Om Gynanapupayai namaha
» Om Harayai namaha
» Om Indirayai namaha
» Om Jaahnavyai namaha
» Om Jagatgrushtyadhikarinyai namaha
» Om Janapujitayai namaha
» Om Jayabhumishtayai namaha
» Om Jyeshtayai namaha
» Om Kalaateetayai namaha
» Om Kalasamharakarinyai namaha
» Om Kalpayai namaha
» Om Kamakrodhavivarjitayai namaha
» Om Kamakshmai namaha
» Om Kamalaalayayai namaha
» Om Kamasamhartyai namaha
» Om Kaminyai namaha
» Om Kantayai namaha
» Om Karalyai namaha
» Om Karmagynanapradayai namaha
» Om katyayanyai namaha
» Om Kotisuryasamaprabhayai namaha
» Om Krushanapingalayai namaha
» Om Mahagouryai namaha
» Om Mahalakshmyai namaha
» Om Mahamatre namaha
» Om Mahamayayai namaha
» Om Matrayai namaha
» Om Mohitamshubhadayai namaha
» Om Narayanyai namaha
» Om Nareemadhyagatayai namaha
» Om Neelasamkashayai namaha
» Om Nimnagayai namaha
» Om Nirakarayai namaha
» Om Niralasayai namaha
» Om Niramhamkarayai namaha
» Om Nirgunayai namaha
» Om Nirgunayai namaha
» Om Nityanandayai namaha
» Om Nityayai namaha
» Om Paraayai namaha
» Om Parvatyai namaha
» Om Punyayai namaha
» Om Roudryai namaha
» Om Sarasvatyai namaha
» Om Sarva karmaphalapradayai namaha
» Om Sarva teerdhamayai namaha
» Om Sarvabheeshtapradainyai namaha
» Om Sarvagarvavimardhinyai namaha
» Om Sarvagatayai namaha
» Om Sarvagynanapradayai namaha
» Om Sarvagynayai namaha
» Om Sarvakarmavivardhitayai namaha
» Om Sarvalokapriyayai namaha
» Om Sarvalokeshayai namaha
» Om Sarvasamharakarinyai namaha
» Om Sarvavidyadhidevataayai namaha
» Om Satejase namaha
» Om Satyayai namaha
» Om Shadadharadivardhinyai namaha
» Om Shambhavyai namaha
» Om Shankaryai namaha
» Om Shantayai namaha
» Om Shastramayyai namaha
» Om Shastrasyai namaha
» Om Shivayai namaha
» Om Shubhayai namaha
» Om Shubhrayai namaha
» Om Sujayayai namaha
» Om Sukshmayai namaha
» Om Svadhayai namaha
» Om Tapasvinyai namaha
» Om Tejovatyai namaha
» Om Vaanyai namaha
» Om Vahnirupayai namaha
» Om Vaneeshayai namaha
» Om Varnarupinyai namaha
» Om Vindyavasinyai namaha
» Om Yoganishtayai namaha
» Om Yogidyeyayai namaha
» Om Yogigamyayai namaha