Select Mandal – Anantapur – Andhra

S.No. Mandal No. of Villages
01 Anantapur 16
02 Hindupur 14
03 Dharmavaram 12
04 Guntakal 18
05 Tadpatri 27
06 Kadiri 16
07 Rayadurg 14
08 Kalyandurg 15
09 Gooty 22
10 Madakasira 19
11 Uravakonda 21
12 Gorantla 18
13 Bukkaraya Samudram 14
14 Kanikal 17
15 Mudigubba 26
16 Puttaparthi 11
17 Parigi 16
18 Yadiki 14
19 Bommanahal 16
20 Amarapuram 08
21 Penukonda 16
22 Pamidi 22
23 Narpala 12
24 Garladinne 18
25 Vidapanakal 14
26 Kundurpi 10
27 Gudibanda 13
28 Chilamathur 15
29 Roddam 20
30 Kambadur 12
31 Vajrakarur 16
32 Gummagatta 11
33 Vobuladevaracheruvu 14
34 Tanakal 18
35 Somandepalli 19
36 D. Hirehal 17
37 Peddavadugur 24
38 Lepakshi 10
39 Chennakothapalle 11
40 Beluguppa 14
41 Singanamala 19
42 Settur 09
43 Brahmasamudram 13
44 Talupula 11
45 Nallamada 10
46 Bukkapatnam 08
47 Rolla 07
48 Kanaganapalli 10
49 Bathalapalli 11
50 Kothacheruvu 21
51 Atmakur 08
52 Kudair 13
53 Raptadu 11
54 Putlur 17
55 Agali 08
56 Yellanur 19
57 Peddapappur 17
58 Ramagiri 10
59 Tadimarri 11
60 Nampulipulikunta 12
61 Nallacheruvu 11
62 Amadagur 13
63 Gandlapenta 12