Lord Ayyappa

108 Names of Lord Aiyappa

» Om Adi Balaya namaha
» Om Agni Nayanaya namaha
» Om Agraganyaye namaha
» Om Anamaayaya namaha
» Om Ananghamadhana Turaya namaha
» Om Angapathe namaha
» Om Arjuna Patheye namaha
» Om Asiasthaya namaha
» Om Balodyathaya namaha
» Om Bhaya Pahaya namaha
» Om Chandraroopaya namaha
» Om Chathurbahave namaha
» Om Dakshayagna Nashakaya namaha
» Om Dharmashasthre namaha
» Om Dhur Jathaye namaha
» Om Durvashyamaya namaha
» Om Dustha Grahade Paya namaha
» Om Gajadeepaya namaha
» Om Ganadhyakshaye namaha
» Om Halahaladhara Sutaya namaha
» Om Hara Hara Puthraya namaha
» Om Jatadharaya namaha
» Om Kaalanthakaya namaha
» Om Kalashasthre namaha
» Om Kalhara Kusuma Priyaya namaha
» Om Kandha Yajushe namaha
» Om Kasthuri Tilakamchithaya namaha
» Om Kavachine namaha
» Om Kavina Madhi Pathaye namaha
» Om Keerita Divi Bushitaya namaha
» Om Khadghapanaye namaha
» Om Khambu Khantaya namaha
» Om Krupalave namaha
» Om Krupalayaya namaha
» Om Kruradhrustaye namaha
» Om Lokhashasthre namaha
» Om Madhalasaya namaha
» Om Madhanaya namaha
» Om Madhava Suthaya namaha
» Om Mahabalaya namaha
» Om Mahadheeraya namaha
» Om Mahadhyuthaye namaha
» Om Mahaguna Ganaye namaha
» Om Mahapapa Veenashakaya namaha
» Om Maharoopaya namaha
» Om Maharoopaya namaha
» Om Mahasarpa Vibhushanaya namaha
» Om Mahashasthre namaha
» Om Mahasuraya namaha
» Om Mahojhase namaha
» Om Mandara Kusuma Priyaya namaha
» Om Manjuleshaya namaha
» Om Naga Kundaladharaya namaha
» Om Naga Lamkara Samyukthaya namaha
» Om Nakshatradepaya namaha
» Om Nanarathna Vibushita Dehaya namaha
» Om Naradeepaya namaha
» Om Navya Dhanyaya namaha
» Om Nyayaya namaha
» Om Omkara Roopaya namaha
» Om Panch Akrshara Parayanaya namaha
» Om Pancha Pandva Samrakshakaya namaha
» Om Pancha Vaktra Kumaraya namaha
» Om Panditaya namaha
» Om Papaghnya namaha
» Om Para Pasha Vimochakaya namaha
» Om Parapapa Vinashakaya namaha
» Om Pasha Hasthaya namaha
» Om Pashanda Rudera Shanaya namaha
» Om Purna Davalaya namaha
» Om Purna Veshaya namaha
» Om Purnambha Samethaya namaha
» Om Pushkalamba Samethaya namaha
» Om Pushkaraya namaha
» Om Rajarajarchitaya namaha
» Om Rajasekaraya namaha
» Om Rajasotamaya namaha
» Om Rathna Keerethaya namaha
» Om Rigveda Roopaya namaha
» Om Sastre namaha
» Om Satsamtha Pavi Nashakaya namaha
» Om Sharadharaya namaha
» Om Shilpashasthre namaha
» Om Shooline namaha
» Om Shyama Roopaya namaha
» Om Sishtarakshana Deekshitaya namaha
» Om Sreedhara Suthaya namaha
» Om Tarpana Priyaya namaha
» Om Thrinethraya namaha
» Om Triloka Gyanaya namaha
» Om Utpalakaraya namaha
» Om Vajranghaya namaha
» Om Varadaya namaha
» Om Varahakaya namaha
» Om Vararuchaye namaha
» Om Vayu Vahanaya namaha
» Om Veerapathaye namaha
» Om Veerashasthre namaha
» Om Veerashasthre namaha
» Om Veerya Nilayaya namaha
» Om Venu Vadhanaya namaha
» Om Veraya namaha
» Om Verendra Vandithaya namaha
» Om Vishnuputhraya namaha
» Om Vishwaroopaya namaha
» Om Vividhardha Phala Pradhaya namaha
» Om Vyaghra charma Dharaya namaha
» Om Vyagrapathe namaha