Lord Ganesha

108 Names of Lord Ganesha

» Om Abhishtavaradaya namaha
» Om Agragamine namaha
» Om Agraganyaya namaha
» Om Agrapujyaya namaha
» Om Akrantachidakchutprabhave namaha
» Om Akshobhyaya namaha
» Om Aprakrutaparakramaya namaha
» Om Ashritavatsalaya namaha
» Om Avarajajite namaha
» Om Avyaktaya namaha
» Om Balaya namaha
» Om Balodhitaya namaha
» Om Bhaktajivitaya namaha
» Om Bhavagamyaya namaha
» Om Bhavatmajaya namaha
» Om Bhktanidhaye namaha
» Om Brahmacharine namaha
» Om Brahmarupine namaha
» Om Brahmavidhyadhipaya namaha
» Om Chamikaraprabhaya namaha
» Om Dhrutimate namaha
» Om Divyangaya namaha
» Om Dwimaturaya namaha
» Om Dwimukhaya namaha
» Om Gajananaya namaha
» Om Gambhiraninadaya namaha
» Om Ganadhisaya namaha
» Om Ganadhyakshaya namaha
» Om Gangansutaya namaha
» Om Haswagrivaya namaha
» Om Herambaya namaha
» Om Ishwaryakaranaya namaha
» Om Jayase namaha
» Om Jishnave namaha
» Om Jitamanmadhaya namaha
» Om Jyotishe namaha
» Om Kalyanagurave namaha
» Om Kamine namaha
» Om Kantimate namaha
» Om Kavidhapriyaya namaha
» Om Krutine namaha
» Om Kumaragurave namaha
» Om Kunjarasurabhanjanaya namaha
» Om Lambajatharaya namaha
» Om Madotkataya namaha
» Om Mahabalaya namaha
» Om Mahaganapataye namaha
» Om Mahakalaya namaha
» Om Mahaviraya namaha
» Om Mahesaya namaha
» Om Mahodaraya namaha
» Om Mangalapradaya namaha
» Om Mangalaswarupaya namaha
» Om Manikinkinimekhalaya namaha
» Om Mantrakrutaye namaha
» Om Mantrine namaha
» Om Manyaya namaha
» Om Modakapriya namaha
» Om Panchahastaya namaha
» Om Parvatinadanaya namaha
» Om Prabhave namaha
» Om Pradhamaya namaha
» Om Pragnaya namaha
» Om Pramodaptanayanaya namaha
» Om Pramodaya namaha
» Om Pramukhaya namaha
» Om Puranapurushaya namaha
» Om Pushkarochita namahaya
» Om Pushne namaha
» Om Sahishnave namaha
» Om Sakhye namaha
» Om Samastadivataya namaha
» Om Samstajagadhadharaya namaha
» Om Sarasambhunidhaye namaha
» Om Sarvakartre namaha
» Om Sarvanetraya namaha
» Om Sarvasiddaye namaha
» Om Sarvasiddhipradaya namaha
» Om Sarvaya namaha
» Om Sarvopasyaya namaha
» Om Sarwaishwaryaya namaha
» Om Saswataya namaha
» Om Satatodditaya namaha
» Om Satyadharmine namaha
» Om Sheeghrakarine namaha
» Om Shivapriyaya namaha
» Om Sripataye namaha
» Om Srivigneswaraya namaha
» Om Srungarine namaha
» Om Sukhanidhaye namaha
» Om Sumukhaya namaha
» Om Supradeepaya namaha
» Om Suradhyakshaya namaha
» Om Surarighnaya namaha
» Om Unmattaveshaya namaha
» Om Vakpataye namaha
» Om Vatave namaha
» Om Vighatakarine namaha
» Om Vignagatriye namaha
» Om Vignahantre namaha
» Om Vignarajaya namaha
» Om Vinayakaya namaha
» Om Viratpataye namaha
» Om Vishnupriyaya namaha
» Om Viswadrushe namaha
» Om Viswanetraya namaha
» Om Viswarakshakrute namaha
» Om Yakshakinnerasevitaya namaha