Lord Hanuman

108 Names of Lord Anjaneya

» Om Aarogya Kartray namaha
» Om Aja Raayay namaha
» Om Ajaayay namaha
» Om Akaa YaaYay namaha
» Om Ama Laayay namaha
» Om Amrit Yavay namaha
» Om Ana Gaayay namaha
» Om Anaa Daayay namaha
» Om Anjani Sunavay namaha
» Om Avaya Graayay namaha
» Om Avyaaya namaha
» Om Avyak Taayay namaha
» Om Baalaayay namahaBaa
» Om Bhagawatay namaha
» Om Bhar Gaayay namaha
» Om Bhur Lokaayay namaha
» Om Bhuvar Lokaayay namaha
» Om Devaayay namaha
» Om Devay So namaha
» Om Dhana Daayay namaha
» Om Dharaa Dharaayay namaha
» Om Dharaa Dhipaayay namaha
» Om Divaakara, Sama Prabhaayay namaha
» Om Drona Hartray namaha
» Om Gospadi krita, Vaarish aayay namaha
» Om Graama Swantaayay namaha
» Om Grama VaaSaayay namaha
» Om Hanumatay namaha
» Om Harish Waraayay namaha
» Om Jaanaki Praandaatray namaha
» Om Jana Lokaayay namaha
» Om Janash Radaayay namaha
» Om Jyesh Taayay namaha
» Om Kalaa Dharaayay namaha
» Om Kalyaa Naayay namaha
» Om Kapish Shestray namaha
» Om Krish Naayay namaha
» Om Maarutaat Majaayay namaha
» Om Mahaa Lokaayay namaha
» Om Munayay namaha
» Om Nidhi Patayay namaha
» Om Niraa Shra yaayay namaha
» Om Omkar Jamyaayay namaha
» Om Pandari Kaakshaayaya namaha
» Om Paraayay namaha
» Om Phaalgun Priyaayay namaha
» Om Ping Keshaayay namaha
» Om Pinga Romanay namaha
» Om Pingaak Shaayay namaha
» Om Pita Vaasasay namaha
» Om Plavang Gamayay namaha
» Om Praana Vaayay namaha
» Om Prakriti Sthiraaya namaha
» Om Purna Kamaayay namaha
» Om Purnaayay namaha
» Om Raaksho Dhanaayay namaha
» Om Raam Aayay namaha
» Om Raam Bhaktaayay namaha
» Om Raamdoo Taayay namaha
» Om Raksha Praana, Haarakaayay namaha
» Om Rakta Vaasasay namaha
» Om Ramesh Taatray namaha
» Om Rasaa DhaRaayay namaha
» Om Rav Vayay namaha
» Om Rudra Kar Maayay Namo namaha.
» Om Rudraayay namaha
» Om Sakhyay namaha
» Om Sana Tanaaya namaha
» Om Satyaayay namaha
» Om Satyaayay namaha
» Om Shakti Naytaayay namaha
» Om Shakti Raakshasaa, Maara kaayay namaha
» Om Shar Vaayay namaha
» Om Sharanaagata Vatsalaayay namaha
» Om Shivaayay namaha
» Om ShivaDharam, Pratish taatray namaha
» Om Shree Pradaayay namaha
» Om Shruti Gamyaayay namaha
» Om Sita Shoka Vinaasha Naayay namaha
» Om Swar Lokaayay namaha
» Om Tapa say namaha
» Om Tatvaayay namaha
» Om Tatvagam Yaayay namaha
» Om Vaag Minay namaha
» Om Vaayu Putraaya namaha
» Om Vanay Charaayay namaha
» Om Vara Daayay namaha
» Om Vidyaayay namaha
» Om Vira Viraayay namaha
» Om Virayay namaha
» Om Vish Vaaya namaha
» Om Vish Vesh aayay namaha
» Om Visha Daayay namaha
» Om Vishva Aatmanaay namaha
» Om Vishva Chesha Laayay namaha
» Om Vishva Kaar aayay namaha
» Om Vishva Murtaaya namaha
» Om Vishva Naayak aayay namaha
» Om Vishva Sevayaay namaha
» Om Vishvaa Dhyayaayay namaha
» Om Vishvaa Gamyaayay namaha
» Om Vishvam Bharaayay namaha
» Om Vishwa Haytavay namaha
» Om Visva Haraaya namaha
» Om Vrid Dhyayay namaha
» Om Vyaapa Kaayay namaha
» Om Vyakta Avyak Tayay namaha
» Om Yunay namaha