Night Aarati – Shej Aarati

śrī saccidānanda samardha sadguru sāyinādha maharāj kī jai.

ovāḷu āratī mājhyā sadgurunādhā mājhyā sāyinādhā|
pāñcāhī tattvañcā dīpa lāvilā ātā
nirguṇātīsdhati kaisī ākārā ālībābā ākārā ālī
sarvāghaṭi bharūnī uralīsāyimāvulī
ovāḷu āratī mājhyā sadgurunādhā mājhyā sāyinādhā|
pāñcāhī tattvañcā dīpa lāvilā ātā
rajatama sattva tighe māyāprasavalībābāmāyā prasavalī
māyeciye poṭīkaisī māyā udbhavalī
ovāḷu āratī mājhyā sadgurunādhā mājhyā sāyinādhā|
pāñcāhī tattvañcā dīpa lāvilā ātā
saptasāgarīkaisā kheḷ maṇḍīlā bābā kheḷ maṇḍīlā
kheḷūniyā kheḷa avaghā vistārakelā
ovāḷu āratī mājhyā sadgurunādhā mājhyā sāyinādhā|
pāñcāhī tattvañcā dīpa lāvilā ātā
brahmāṇḍecī racanākaisī dākhavilīḍolā bābādākhavilīḍolā
tukāhmaṇe mājhā svāmī kṛpāḷū bhoḷā
ovāḷu āratī mājhyā sadgurunādhā mājhyā sāyinādhā|
pāñcāhī tattvāñcādīpalāvilā ātā
lopaleṅñāna jagī hitaneṇatikoṇi
avatārā pāṇḍuraṅgā nāmaṭhevileṅñānī
āratiṅñānarājā mahā kaivalya teja
sevitisādhu santā manuvedalāmājhā āratīṅñānarājā..
kanakace tāṭakarī ubhyagopikanārī
nārada tumburaho sāmagāyanakarī
āratīṅñānarājā mahākaivalyatejā
sevitisādhu santā manuvedalāmājhā āratīṅñānarājā..
pagaṭa guhyabole viśvabrahmacikele
rāmajanārdhani (pā)sāyi mastakaṭhevile
ārati ṅñānarājā mahakaivalya tājā
sevitisādhu santā manuvedalāmājhā āratīṅñānarājā..
ārati tukarāmā svāmī sadguru dhāmā
saccidānandamūrtī pāyidākhavi āhmā
āratitukarāmā…
rāghave sāgarātā pāṣāṇatārile
taise tuko bāce abhaṅga rakṣīle
rati tukarāmā svāmī sadguru dhāmā
saccidānandamūrtī pāyidākhavi āhmā
āratitukarāmā…
tūnekita tula nesī brahmatukāsi–āle
hmaṇoni rāmeśvare caraṇi mastakaṭhevile
ārati tukarāmā svāmī sadguru dhāmā
saccidānandamūrtī pāyidākhavi āhmā
āratitukarāmā…
jaijai sāyinādha ātā pahuḍāvemandirīho
āḷavito sapreme tujalā āratighe–unikarīho
rañjavisī tū madhurabolunī māyājaśīnija mulāho
rañjavisī tū madhurabolunī māyājaśīnija mulāho
bhogisivyāditūca haru niyānijasevaka du:khalāho
bhogisivyāditūca haru niyānijasevaka du:khalāho
dāvunibhaktavyasanaharisī darśana deśī tyālāho
dāvunibhaktavyasanaharisī darśana deśī tyālāho
jhūle asati kasṭa atīśayātumace yādehālaho
jaijaisāyinādha ātāpahuḍāve mandirīho
āḷavito sapreme tujalā āratighe–unikarīho
jaijaisāyinādha ātāpahuḍāve mandirīho
kṣamāśayana sundarihiśobhā sumanaśejatyāvarīho
kṣamāśayana sundarihiśobhā sumanaśejatyāvarīho
ghyāvī doḍī bhakta janāñci pūja arcākarīho
ghyāvī doḍī bhakta janāñci pūja arcākarīho
ovāḷitopañcaprāṇijyoti sumatīkarīho
ovāḷitopañcaprāṇijyoti sumatīkarīho
sevākiṅkarabhakti prīti attaraparimaḷavāriho
jaijaisāyinādha ātā pahuḍāve mandirīho
āḷavito sapreme tujalā āratighe unikarīho
jaijaisāyinādha ātā pahuḍāve mandirīho
soḍunijāyā du:khavāṭate bābā(sāyi) tvaccaraṇāsīho
soḍunijāyā du:khavāṭate bābā(sāyi) tvaccaraṇāsīho
āṅñestavaho asīprasādaghe–uni nijasadanāsīho
āṅñestavaho asīprasādaghe–uni nijasadanāsīho
jāto–ātā ye upunarapitvaccaraṇācepāśiho
jāto–ātā ye upunarapitvaccaraṇācepāśiho
uṭhavūtujala sāyimāvule nijahita sādā yāsīho
jaijaisāyinādha ātā pahuḍāve mandirīho
āḷavito sapreme tujalā āratighe unikarīho
jaijaisāyinādha ātā pahuḍāve mandirīho
ātāsvāmī sukhenidrākarā avadhūtā bābākarāsāyinādhā
cinmayahe (nija) sukhadāma jāvuni pahuḍā–ekānta
vairāgyācā kuñca ghe–uni cauka jhūḍilā bābācaukajhūḍilā
tayāvarī supremācā śiḍakāvādidalā
ātāsvāmīsukhenidrākarā avadūtābābākarā sāyinādhā
cinmayahe sukhadāma jāvuni pahuḍā–ekānta
pāyaghaḍyā ghātalya sundara navavidā bhaktī–īta bābānavavidā bhaktī
ṅñānāñcyāsamayālāvuni ujalaḷyājyotī
ātāsvāmī sukhe nidrā karā avadūtā bābākarā sāyinādha
cinmayahe sukhadāma jāvuni pahuḍā–ekānta
bhāvārdhāñcā mañcaka hrudayākāśīṭāṅgilā bābā(hrudayā) kāśīṭāṅgilā
manācī sumane karunīkele śejelā
ātāsvāmī sukhe nidrā karā avadūtā bābākarā sāyinādha
cinmayahe sukhadāma jāvuni pahuḍā–ekānta
dvaitāce kapāṭalāvuni ekatrakele bābā ekatrakele
durbhuddīñcyā gāṇṭhī soḍuni paḍadesoḍile
ātāsvāmī sukhe nidrā karā avadūtā bābākarā sāyinādha
cinmayahe sukhadāma jāvuni pahuḍā–ekānta
āśātṛṣṇa kalpanecā soḍuni galabalā bābāsoḍuni galabalā
dayākṣamā śānti dāsī ubyā sevelā
ātāsvāmī sukhe nidrā karā avadūtā bābākarā sāyinādha
cinmayahe sukhadāma jāvuni pahuḍā–ekānta
alakṣya unmani ghe–uni nājuka duśśālā bābā nājuka duśśālā
nirañjane sadgurusvāmī nijavilaśejelā
ātāsvāmī sukhe nidrā karā avadūtā bābākarā sāyinādha
cinmayahe sukhadāma jāvuni pahuḍā–ekānta
śrī gurudevadta:
pāheprasādāci vāṭadyāvedu–oniyātāṭā
śeṣāghe–uni jā īnatumace jhūlīyābojana
jhūlo ātā–ekasavātuhma āḷaṃvāvodevā
tukāhmaṇe ātā citta karunīrāhilo niścit
pāvalāprasāda–āta viṭhonijave bābā ātānijave
āpulāto śramakaḷoyetasebhāve
ātāsvāmī sukhe nidrā karā gopālā bābāsāyidayāḷā
puralemanorādha jāto āpulesdhaḷā
tuhmasī jāgavū āhma–āpulyā cāḍā bābā āpulyācāḍā
śubhā śubha karmedoṣa harāvayāpīḍā
atāsvāmī sukhe nidrākarāgopālā bābāsāyidayāḷā
puralemanorādha jāto āpulesdhaḷā
tukāhmaṇedhidale ucciṣṭācebhojana (bābā) ucciṣṭāce bhojana
nāhinivaḍile ahma āpulyābhinnā
atāsvāmī sukhe nidrākarāgopālā bābāsāyidayāḷā
puralemanoradhajāto āpulesdhalā
śrī saccidānanda sadguru sāyinādh maharāj ki jai
rājādhirāja yogirāja parabrahma śrīsāyinādhāmaharāj
śrī saccidānanda sadguru sāyinādh maharāj ki jai