Select Mandal – Bhojpur – Bihar

Mandal Name Total Population Villages
Agiaon 148373 72
Arrah 201188 115
Barhara 240636 79
Behea 151722 98
Charpokhari 101363 90
Garhani 103262 54
Jagdishpur 231512 91
Koilwar 184450 71
Piro 221126 109
Sahar 110276 56
Sandesh 109712 54
Shahpur 194486 137
Tarari 182631 115
Udwant Nagar 157809 76