Select Mandal – Gaya – Bihar

Mandal Name Total Population Villages
Amas 105027 102
Atri 82296 61
Banke Bazar 129624 99
Barachatti 142534 158
Belaganj 222003 118
Bodh Gaya 197804 139
Dobhi 155413 130
Dumaria 128699 124
Fatehpur 235612 174
Gaya Town C D Block 170969 87
Guraru 134194 80
Gurua 184286 182
Imamganj 192812 195
Khizirsarai 176048 115
Konch 201920 141
Manpur 148418 78
Mohanpur 200149 231
Muhra 100820 54
Neem Chak Bathani 98603 42
Paraiya 101969 85
Sherghati 114759 86
Tan Kuppa 124940 103
Tikari 239187 155
Wazirganj 221731 147