Select Mandal – Jayashankar – Telangana

Bhupalpally revenue division

 1. Bhupalpalle
 2. Chityal
 3. Ghanpur
 4. Kataram
 5. Mahadevpur
 6. Maha Mutharam
 7. Malharrao
 8. Mogullapalle
 9. Palimela
 10. Regonda
 11. Tekumatla

Mulug revenue division

 1. Eturunagaram
 2. Govindaraopet
 3. Mangapet
 4. Mulug
 5. Tadvai
 6. Vajedu
 7. Venkatapur
 8. Kannaigudem