Select Mandal – Mandya – Karnataka

Mandal Name Total Population Villages
Krishnarajpet 234533 316
Maddur 260285 159
Malavalli 245664 186
Mandya 277795 183
Nagamangala 170121 367
Pandavapura 162953 171
Shrirangapattana 146056 95