Select Mandal – Saharsa – Bihar

Mandal Name

  1. Banma Itahri
  2. Kahara
  3. Mahishi
  4. Nauhatta
  5. Patarghat
  6. Salkhua
  7. Satar Kataiya
  8. Saur Bazar
  9. Simri Bakhtiarpur
  10. Sonbarsa