Select Mandal – Sheikhpura – Bihar

Mandal Name

  1. Ariari
  2. Barbigha
  3. Chewara
  4. Ghat Kusumbha
  5. Sheikhpura
  6. Shekhopur Sarai