Select Mandal – Shimoga – Karnataka

Mandal NameTotal PopulationVillages

  1. Bhadravati
  2. Hosanagara
  3. Sagar
  4. Shikarpur
  5. Shimoga
  6. Sorab
  7. Tirthahalli