Select Mandal – Yadgir – Karnataka

Mandal Name

  1. Shahpur
  2. Shorapur
  3. Yadgir