Select Village in Srivilliputhur – Taluk

Villages in Srivilliputhur Taluk

Sl NoVillage NameVillage Code
1Achchandavilthan641255
2Alagapuri RF641258
3Ammapatti641227
4Athikulam Sengulam641247
5Ayaidharmam641216
6Ayan Karisalkulam641219
7Deyvendri641252
8Govindanallur641217
9Ilandaikulam641215
10Kalathur641228
11Khansabpuram641221
12Khansabpuram (Unnipath RF)641259
13Khansabpuram(Khansapuram RF)641260
14Kongalapuram641256
15Kottaiyur641214
16Kunnur641230
17Kurukkalkulam641239
18Maharajapuram641212
19Malli641251
20Mamsapuram641245
21Mamsapuram (TP)803795
22Marakalamkathan641220
23Mullikulam641249
24Muthuvenkatarayapuram641241
25Muvaraivenran641224
26Nachchiyarkovil641253
27Nallingaperi641235
28Nathampatti641229
29Padikkasu vaithanpatti (CT)641267
30Pattakkulam Sallipatti641232
31Pillaiyarkulam (part)641254
32Pillaiyarnatham641236
33Pillaiyarnatham R.F.641265
34Ponnangani641243
35Pudupatti R.F641262
36Puvani641240
37Rudrappanaickenpatti641225
38S.Ammapatti641233
39S.Kodikulam (TP)803790
40Semmanandikarisalkulam641231
41Singammalpuram641238
42Sivandipatti641244
43Srivilliputhur (M)803794
44Srivilliputtur641246
45Srivilliputtur R.F.641263
46Sundarapandiam (TP)803793
47Sundarapandiyam641222
48Sundarapandiyam(R.F)641261
49Tadagannai Managaseri641250
50Thambipatti641213
51Thilakulam641248
52Thulukkapatti641223
53V.Pudupatti (TP)803792
54Vadakkusrivilliputhur641242
55Vadugapatti641226
56Valaikkulam R.F.641266
57Valaikulam RF641257
58Vathirairuppu (TP)803791
59Vellaipottal641218
60Venkateswarapuram641237
61Venkateswarapuram R.F.641264
62Viluppanur641234
63Watrap641211