Temples in and around Palani

Palani Temples

On the Palani Hill: The temples of:

 1. Dandāyudhapāni Swāmi
 2. Malai-kolundu Sivan and Malai Nachiamman
 3. Bhuvaneshwari (Durga) and Saint Bhogar

On the Hill-steps:

 1. Kuravadi-Velavar
 2. Idumban
 3. Vyavipuri-Durai
 4. Kannimar
 5. Valli-Amman near the Ariyar Mandapa

Tiru Avinankudi and at the Adivaram:

 1. Kulandai Velayudhar
 2. Ankili Parameswarar
 3. Vîlîswarar
 4. Patha-Vinayakar
 5. Mînakshi-Sundareswarar

On the Giri-Veethi:

 1. Vîra Durga-North Giri Veethi
 2. Vana Durga – South Giri Veethi
 3. Rakkala-matam Vinayagar
 4. Durga on the West Giri-Veethi

Palani Town

 1. Periyanayakiamman, Muttukumaraswami and Kailasanathar Temples
 2. Uttara Vinayakar
 3. Kosala Vinayakar
 4. Patini Vinayakar (Vyapuri tank bund)
 5. Aparanji Vinayakar
 6. Lakshminarayana Perumal
 7. Venugopala Perumal
 8. Pattathu Vinayagar

On the Shanmukha-nadi

 1. Peniya-Avudayar
 2. Nava-graha on the Bathing Ghat
 3. ūr-Nachi-amman on the Varatama-ma-nadi

The Idumban Hill

 1. Kalinga-pārai-Subramaniar

Kodaikanal Hills

 1. Kuriñji Āndavar Temple, Kodaikanal
 2. Velappar Temple, Poompārai

Other Temples

 1. Vāgîsvara Swami Temple, Kîranur
 2. Alakiya Chockanatha Perumal Temple, Kîranur
 3. Cholîsvara Swami Temple, Ayakudi
 4. Ahobila Varadaraja Perumal Temple, Bālasamudaram
 5. Kulandai Velappar Temple, Oddanchatram
 6. Vinayagar Temple, Palayam