Venkateswara Ashtottara Sata Namavali

VENKATESWARA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

oṃ śrī veṅkaṭeśāya namaḥ
oṃ śrīnivāsāya namaḥ
oṃ lakṣmipataye namaḥ
oṃ anānuyāya namaḥ
oṃ amṛtāṃśane namaḥ
oṃ mādhavāya namaḥ
oṃ kṛṣṇāya namaḥ
oṃ śrīharaye namaḥ
oṃ ṅñānapañjarāya namaḥ
oṃ śrīvatsa vakṣase namaḥ
oṃ jagadvandyāya namaḥ
oṃ govindāya namaḥ
oṃ śāśvatāya namaḥ
oṃ prabhave namaḥ
oṃ śeśādrinilāyāya namaḥ
oṃ devāya namaḥ
oṃ keśavāya namaḥ
oṃ madhusūdanāya namaḥ
oṃ amṛtāya namaḥ
oṃ viṣṇave namaḥ
oṃ acyutāya namaḥ
oṃ padminīpriyāya namaḥ
oṃ sarveśāya namaḥ
oṃ gopālāya namaḥ
oṃ puruṣottamāya namaḥ
oṃ gopīśvarāya namaḥ
oṃ parañjyotiṣe namaḥ
oṃ vtekuṇṭha pataye namaḥ
oṃ avyayāya namaḥ
oṃ sudhātanave namaḥ
oṃ yāda vendrāya namaḥ
oṃ nitya yauvanarūpavate namaḥ
oṃ nirañjanāya namaḥ
oṃ virābhāsāya namaḥ
oṃ nitya tṛpttāya namaḥ
oṃ dharāpataye namaḥ
oṃ surapataye namaḥ
oṃ nirmalāya namaḥ
oṃ devapūjitāya namaḥ
oṃ caturbhujāya namaḥ
oṃ cakradharāya namaḥ
oṃ caturvedātmakāya namaḥ
oṃ tridhāmne namaḥ
oṃ triguṇāśrayāya namaḥ
oṃ nirvikalpāya namaḥ
oṃ niṣkaḷaṅkāya namaḥ
oṃ nirāntakāya namaḥ
oṃ ārtalokābhayapradāya namaḥ
oṃ nirupradavāya namaḥ
oṃ nirguṇāya namaḥ
oṃ gadādharāya namaḥ
oṃ śārñṅapāṇaye namaḥ
oṃ nandakinī namaḥ
oṃ śaṅkhadārakāya namaḥ
oṃ anekamūrtaye namaḥ
oṃ avyaktāya namaḥ
oṃ kaṭihastāya namaḥ
oṃ varapradāya namaḥ
oṃ anekātmane namaḥ
oṃ dīnabandhave namaḥ
oṃ jagadvyāpine namaḥ
oṃ ākāśarājavaradāya namaḥ
oṃ yogihṛtpadśamandirāya namaḥ
oṃ dāmodarāya namaḥ
oṃ jagatpālāya namaḥ
oṃ pāpaghnāya namaḥ
oṃ bhaktavatsalāya namaḥ
oṃ trivikramāya namaḥ
oṃ śiṃśumārāya namaḥ
oṃ jaṭāmakuṭa śobhitāya namaḥ
oṃ śaṅkha madyolla sanmañju kiṅkiṇyāḍhya namaḥ
oṃ kāruṇḍakāya namaḥ
oṃ nīlamoghaśyāma tanave namaḥ
oṃ bilvapattrārcana priyāya namaḥ
oṃ jagatkartre namaḥ
oṃ jagatsākṣiṇe namaḥ
oṃ jagatpataye namaḥ
oṃ cintitārdha pradāyakāya namaḥ
oṃ jiṣṇave namaḥ
oṃ dāśārhāya namaḥ
oṃ daśarūpavate namaḥ
oṃ devakī nandanāya namaḥ
oṃ śauraye namaḥ
oṃ hayarīvāya namaḥ
oṃ janārdhanāya namaḥ
oṃ kanyāśraṇatārejyāya namaḥ
oṃ pītāmbaradharāya namaḥ
oṃ anaghāya namaḥ
oṃ vanamāline namaḥ
oṃ padmanābhāya namaḥ
oṃ mṛgayāsakta mānasāya namaḥ
oṃ aśvarūḍhāya namaḥ
oṃ khaḍgadhāriṇe namaḥ
oṃ dhanārjana samutsukāya namaḥ
oṃ ghanatārala sanmadhyakastūrī tilakojjvalāya namaḥ
oṃ saccitānandarūpāya namaḥ
oṃ jaganmaṅgaḷa dāyakāya namaḥ
oṃ yaṅñabhokre namaḥ
oṃ cinmayāya namaḥ
oṃ parameśvarāya namaḥ
oṃ paramārdhapradāyakāya namaḥ
oṃ śāntāya namaḥ
oṃ śrīmate namaḥ
oṃ dordaṇḍa vikramāya namaḥ
oṃ parabrahmaṇe namaḥ
oṃ śrīvibhave namaḥ
oṃ jagadīśvarāya namaḥ
oṃ ālivelu maṅgā sahita veṅkaṭeśvarāya namaḥ